Als u NoordEnergie heeft gemachtigd om de maandelijks verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan vindt de incasso van het maandelijkse termijnbedrag plaats rond de 28e dag voor de maand van levering.

De eerste incasso zal een week voor aanvang van de levering worden uitgevoerd en bedraagt een evenredig deel van het maandelijks termijnbedrag. NoordEnergie brengt u geen kosten in rekening voor de automatische incasso.